Privacyverklaring

stomerij Clean Inn, gevestigd aan Kerkstraat 27  4141 AT Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kerkstraat 27

4141 AT Leerdam 0345614961
www.cleaninn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
stomerij Clean Inn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Achternaam en Adresgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten met wie we contact hebben. 

Wij koppelen wij uw naam en adres aan uw ingeleverd artikel(en).

Op deze manier zorgen wij ervoor dat de juiste artikel(en) weer aan U afgeleverd kunnen worden

Telefoonnummer
We nemen telefonisch contact met u op als wij vragen of opmerkingen hebben over een ingeleverd artikel ,of als u een ingeleverd artikel vergeet op te halen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

stomerij Clean Inn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Als u vaste klant bij ons bent , dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van drie jaar nadat de laatste overeenkomst met u is uitgevoerd. 

Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Als u incidentele klant bij ons bent , dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur de overeenkomst. Nadat de artikelen door u opgehaald zijn, worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


stomerij Clean Inn  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stomerij Clean Inn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cleaninn@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
stomerij Clean Inn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via cleaninn@gmail.com